RVT ORELIA LA POTERESSE

Rusthuizengroep Orelia vertrouwde de opvolging van het nieuwe rusthuiscomplex met 92 kamers en 8 assistentiewoningen toe aan WEMA. In nauwe samenwerking met bouwheer Orelia zal WEMA de volledige studie-, aanbestedings- en uitvoeringsfase opvolgen, vanaf de aanstelling van de adviserende studie- en ontwerppartners tot en met de Opleveringsfases met de verschillende aan te stellen aannemers.

  • Klant: ORELIA BOUW
  • Locatie: Bouge
  • Type: Zorgsector
  • Datum: 2022 - 2024